Välkommen till Färila Lions

Färila Lions bildades 1958 och har idag 16 medlemmar. Färila Lions arbetar, som alla andra Lionsklubbar, med att samla in medel för olika typer av hjälpprojekt. Vi arbetar mycket med lokala arrangemang och stöder bygden lokalt. Vi deltar också i nationella och internationella hjälpprojekt. Vi arrangerar Lionsdagen med forbondetåg som inleder Färilaveckan i juli varje år. Färila Lions ansvarar också för Luciaomröstning och Luciakröning och deltar med många aktiviter under skyltsöndagen. Vår största inkomstkälla som bekostar många av de hjälpprojekt vi deltar i är försäljningen av julgranar i Färila och Ljusdal. Vi delar ut stipendier till bästa kompis i Färila och Los och besöker äldreboenden där vi bjuder på fika och underhållning.

Färilas Lucia 2022 kröns i kyrkan 10/12 kl 18

För minnebrev och gåvor till cancerforkning används länken nedan