Skolstipendier under 2021

Under juni 2021 har Färila skola fått ett bidrag till avslutningsresan.


Isabella Hellstadius Loos och Moo Nylen samt M Saeed Biemnet Färila fick årets ”Bästakompisstipendium”