Några pågående och tidigare  projekt som Färila Lions deltar i eller deltagit i

Röda fjäderninsamlingen är året stora satsning. Färila Lions säljer Röda fjädrar (20:-/st) och anordnar en trettondagskonsert där insamling sker till Röda fjädern. På Lions nationella hemsida finns alla större internationella och nationella projekt beskrivna.

Mårten Andersson nominerad av Färila Lions fick Lions handikappstipendium.

De två senaste åren har vi gjort stora insatser i Världens barn kampanjerna och kommer att delta även i år.

Vi har deltagit och deltar i Vision for all där synundersökningar i tredje världen och utdelning av glasögan är en viktig del.

Vi har tillsammans med övriga Lionsklubbar i regionen samlat in medel och köpt en narkotikahund till Gävletullen.

Lokalt stöder vi olika ungdomsprojekt och delar ut stipendier till bästa kompis. Vi bidrar med medel till olika former av behövande i Färila.

I samband med 50-årsjubileet 2008 inköptes 4 stycken Färilaflaggor som skänktes till Färilarådet och som placerades vid infarten till Färila.