Exempel på Färila Lions aktiviteter

Lokala aktiviteter:


Färila Lions träffas en gång varje månad då man har ett möte där man bestämmer vilka hjälpprojekt som ska stödas. Efter mötet samlas man till en trevlig måltid. Två gånger årligen samlas man till fester i Yg eller Valla där alla respektive är inbjudna. Andra resor och arrangenmang anordnas också för medlemmar och deras nära som också under mötet före jul ser ett Luciaframträdande och äter ett julbord.


I slutet av november ses lämpliga julgranar ut som sågas  ner och transporteras till Färila, Ljusdal och Järvsö där de säljs och inbringar en stor del av de medel som Lions kan skänka till olika projekt.


Färila Lions anordnar årligen Lucia, där kandidater från årskurs nio under professionell ledning får träna luciasång tillsammans under fler veckor. Lucia utses genom lottning någon vecka före Luciadagen. Luciakröningen sker i Färila kyrka. Lucia får ett smycke som minne och tärnorna får också någon form av minnesgåva. Lucia med tärnor besöker äldreboenden och olika företag i Färila .Vid samma tillfälle som lottningen sker packar Lionmedlemmar några hundra godispåsar och slår in paket till lotteri och fiskdamm. Påsarna delas ut till barn av Lionstomten under Luciamarknaden i Färebyparken. På marknaden har Lions fiskdamm, paketlotteri och säljer kransar och olika sorters förtäring. Enriskransarna binds någon vecka före marknaden.

Till våravslutningen delar Lions ut tre stipendier till bästa kompis i årskurs nio. I färila röstar avslutningsklasserna fram två mottagare och Los en. Lions skänker också medel till avslutningsklassernas drogfria avslutningsfest.


Färilaveckans invigning sker genom Lions försorg i Färebyparken. Där ringlar köerna långa till Sveriges godaste kôlbullar som Lions steker. Tidigare år anordnades invigningen vid Lassekrogs kojby. Lions ordnar också vandringensn dag under Färilaveckan och engagerar hästar och kuskar till forbondetåg både invigningsdagen och under karnevalen. Lionmedemmar deltar som forbönder och säljer bl.a. de mycket uppskattade glôdhôpperna. Bakningen sker några veckor före Färilaveckan då 500 påsar med 4 glôdhôpper fryses ner.  Under året anlitas Färila Lions av flera företag som vill att Lions steker och säljer kôlbullar vid olika arrangenmang. Intäkterna går oavkortat till hjälpverksamheten. Årligen arrangeras också konserter i Färila kyrka tillsammans med Lions där delar av intäkterna går till Lions verksamhet.


Färila Lions har under flera år bidragit till Alternativ jul i Ljusdal. Föreningen hjälper årligen Färilabor som av olika anledningar hamnat i ekonomisk  kris, och där sociala myndigheter inte kan hjälpa till. Frivilligcentralen i Ljusdal liksom hemtjänsten i Färila och Solgården får årligen ekonomiska stöd,


Försäljning av kôlbullar, glôhôpper, lotterier,  anordnande av vandringens dag mm ger tillsammans med julgransförsäljningen de medel som oavkortat skänks till hjälpprojekt.


Nationella och internationella aktiviteter:


Bergsjö Lions har under flera år administrerat Lions cancerforskningsfond. Fonden delar  ut miljonbelopp till cancerforskning i Sverige. Färila Lions stöder årligen fonden med tiotusentals kronor.


Natachas barnläger bedriver lägervistelser för hårt drabbade barn och får årligen stöd.


Färila Lions bidrar årligen till ett ungdomsläger med deltagare från hela världen , liksom till ett stipendium för personer med funktionsnedsättningar.


Lions hjälper utsatta vid stora katastrofer och Färila lions bidrar till katastroffonden liksom det projekt som bedrivs i Somalia och projektet "De glömda barnen" som hjälper framförallt barn som tvingats fly undan krig och katastrofer.


Lions natonella och internationella engagemang beskrivs utförligt på Lions.se.