Vallåsenleden invigs 2010, Lions bjuder på fika högst uppe vid Vallåsenstugan

Peter, Gunnar, Eva och Åsa