Invigning Färilaveckan 2016

Mycket arbete med att få allt på plats, här monterar Elving gasolköken

Tore och Gunnar steker kolbullar

Åsa. Eva, Anita och Brita. Lång kö

National sången sjungs

FärilaRådets ordförande Viveka Ståbi betraktar matgästerna, i bakgrunden forbönder