Färila Lions kassör sedan många år får en Melvin Jonesplakett 2017

Inga Olsson