Grantransport från Skrälldalen dec 2011 På bilden Elving Larsson, Roy Nilsson, Magnus Berggren

Granarbete vid Degerkölen 2014. På bilderna syns Lasse Persson, Elving Larsson m.fl.