Hur tänkte ni då, ni folkets banker?

Hur hålls grytan kokande? med Visa-kort? är bösskramlande ett minne blott? ska loppisar och marknader packa ihop för att välmående banker ska bli ännu vinstrikare? Lions liksom alla andra ideella organisationer måste tillsammans med idrottsföreningar och andra som är helt kontantberoende samla sig till en motattack.

Mot vad?

Idén att banker inte längre ska hantera kontanter ger alla kontantberoende delar av vårt samhälle enorma problem. Mynt och sedlar utvecklades en gång i tiden för att underlätta och gå ifrån ersättningar i natura. Den som försöker införa det kontantlösa samhället, om också bakvägen, måste hitta en lösning på alla transaktioner som sker mellan individer. Vart ska Lions ta vägen med sina insamlingsbössor och de medel som vi får in på barnens dags-aktiviteter, luciakröningar, lotterier, marknadsaktiviteter,  loppisar? Liksom allt annat vi ideellt anordnar och arbetar med för att försöka skapa en mindre lidande och bättre värld. Detsamma gäller alla ideellt arbetande föreningar inte minst idrottsföreningar av alla slag.

 Vi, föreningar och enskilda medborgare, som räknat oss som kunder i Nordea och Swedbank tvingas att välja andra banker. Det rimliga är då att man avbryter alla transaktioner i den bank som inte uppfyller de mest grundläggande kraven som bör ställas på en bank. Det räcker inte med att öppna konto i de banker som ännu inte tagit steget. Konsumenttrycket måste öka. Det är dags att vi säger ifrån och visar vårt kraftiga missnöje med en orimlig utveckling som har som enda syfta att göra banker mera vinstgivande än de redan är och som till följd får en osannolikt sänkt servicenivå.

Genom att underteckna detta upprop stöder du kritiken i sak och kan, om ingen förändring sker, tänka dig att bryta kundförbindelsen med den icke kontanthanterande bank du idag anlitar.

 

 

 

 

 Om du/ni vill skriva på listan gå in på

 

 http://namninsamling.se/index.php?sida=2&nid=7194