Bakning av glôhôpper är en årligen återkommabnde aktivitet. Brödet säljs av forbönder och vid luciamarknaden och har en strykande åtgång.