Färila Lions 60års-jubileum

Jörgen Brink och Ove Lindström (Ljusdals Lion)

Ulla-Britt Gidemalm Bredvid sig har Ove sin fru

Birgitta Myhrgren, Inga Olsson, Eva Ström

Ove Lindström m fru i bakgrunden underhåller

Lars Hägg

Maria Brandell, Bernt Öhlén o Ingrid, Eva Edlund

Lars Hägg får bistånd av Jörgen Brandell med underhållningen